Locatie Schakel

bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 21, 1784 MC  Den Helder
t 0223 540379

postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder

Schoolleider
Mw. M. (Ria) Peters

Secretariaat
schakel_secretariaat@scholenaanzee.nl

Mw. E. (Edith) Nebbeling
t 0223 540380

Mw. L.M.M. (Léonie) Streefkerk
t 0223 540 243

Conciërge
t 0223 540 323

Vertrouwenspersonen
Mw. H. (Riky) Kappen
r.kappen@scholenaanzee.nl

Mw. N. (Nazik) Aladin
n.aladin@scholenaanzee.nl

Anti-pestcoördinator
Dhr. J. (Jelle) Posthumus
j.posthumus@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 263
Landelijk meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag – t 0800 0113