Afwezig en ziekmelden

Leerlingen kunnen voor dezelfde dag via Magister (ouderaccount) of telefonisch worden ziekgemeld. Bij voorkeur tussen 8.00 en 09.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling. Uitleg over het gebruik van en het ziekmelden via Magister en de Magister App kunt u hier terugvinden. Het nummer voor ziekmeldingen voor alle schoolafdelingen is: 0223 540 300.

Voor de afdeling Schakel kan dit ook per e-mail: verzuimschakel@scholenaanzee.nl

Voor overige afwezigheid (doktersafspraak, tandarts e.d.) kunt u contact opnemen met onze verzuimadministratie. Zij zijn bereikbaar via verzuim@scholenaanzee.nl. Dit is uitsluitend voor absentie die niet geldt voor de huidige schooldag. Wilt u overige afwezigheid doorgeven voor de dag zelf, dan dient u deze melding bij voorkeur telefonisch te doen.

Voor een aanvraag extra of bijzonder schoolverlof verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen.

Indien u hierover telefonisch contact wil, dan verzoeken wij u dit te doen ná 11.00 uur.

Extra informatie kunt u vinden in onze schoolgids.
Cookie instellingen