Algemeen

 

Bestuurskantoor Scholen aan Zee
bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 8b, 1784 MC Den Helder
t 0223 540 300
postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
secretariaat@scholenaanzee.nl

College van Bestuur
Dhr. J. (Hans) van Beekum (voorzitter College van Bestuur)
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 451/540 452 

Raad van Toezicht
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 451 
secretariaat@scholenaanzee.nl
In onze schoolgids vind u de namen terug van de leden van de Raad van Toezicht.

Medezeggenschapsraad
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl
Op de pagina van de medezeggenschap vind u de volledige informatie.

Centrale leerlingenadministratie Scholen aan Zee
Voor het doorgeven van wijzigingen in naam, adres, woonplaats en telefoongegevens van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen: leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl 

Sport aan Zee 1
Akkerbouwstraat 3, 1787 AR Julianadorp
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 647 012

voor verhuur: zaalhuur@sporthaljulianadorp.nl

Sport aan Zee 2
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 307

Voor verhuur verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar: huren@scholenaanzee.nl
t 0223 540 422

Privacy en AVG
We blijven ons bezig houden met het uitvoeren van de AVG en verbeteringen doorvoeren. Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar privacy@scholenaanzee.nl. Heeft u een vertrouwelijke vraag, dan kunt u deze mailen naar onze functionaris gegevensbescherming dhr. C. van der Gragt (functionarisgegevensbescherming@scholenaanzee.nl)

Melden van klachten
Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Telefonisch (anoniem) meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 455

Wilt u een voorgevallen incident melden, dan kan dat via het incidentenformulier.

Cookie instellingen