Ons verhaal

Waar staan we voor, de missie:
Scholen aan Zee is een brede scholengemeenschap in Den Helder en tevens de enige voortgezet onderwijs Blue School in Nederland. Het Blue School programma is een initiatief van de Europese Commissie dat is gericht op onderwijsprojecten voor jongeren. Daarin is aandacht voor de bronnen die de zee biedt voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening.
Scholen aan Zee stelt zich ten doel een volwaardig en breed aanbod te realiseren van regulier voortgezet onderwijs voor alle leerlingen in Den Helder en omgeving.
Funderend onderwijs is een basisrecht voor iedereen en van groot belang voor de ontwikkeling van onze samenleving. Scholen aan Zee is als algemeen bijzondere school breed toegankelijk en respecteert ieders achtergrond of levensovertuiging.
Scholen aan Zee vormt een professionele en lerende organisatie. Reflectie, leren van en met elkaar en resultaatgericht focussen op onderwijs en rendement zijn cruciaal. Als enige aanbieder van regulier voortgezet onderwijs in de Den Helder en omgeving erkent zij haar verantwoordelijkheid voor deze taak. Zij is er om jongeren een fundament te bieden waar zij een leven lang op voort kunnen bouwen. Zij leidt haar leerlingen op tot zelfbewuste, toekomstgerichte en verantwoordelijke wereldburgers. Alle medewerkers zijn zichtbaar in de school, toegankelijk voor iedereen en representeren zich als ambassadeur van onze school.

De school waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt!
 
Scholen aan Zee verzorgt onderwijs op alle niveaus, van vmbo-basis tot gymnasium. Daarnaast heeft zij een locatie voor anderstaligen: Schakel aan Zee. Zij werken samen met de partners binnen de lokale gemeenschap en sluiten aan op ontwikkelingen en kansen.
 
Scholen aan Zee verzorgt onderwijs op vier locaties, maar opereert als één school.
 
Waar gaan we voor, de visie:
De visie van Scholen aan Zee kent twee invalshoeken:
  • De medewerkers van Scholen aan Zee zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elke leerling als mens, burger en professional;
  • Zij nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving.
 
Kernwaarden: De kernwaarden van Scholen aan Zee benadrukken wat zij belangrijk vindt. Dagelijks geven deze waarden het gevoel van eenheid en voor de toekomst zijn ze het kompas bij het nemen van beslissingen over het onderwijs aan de leerlingen. De kernwaarden van Scholen aan Zee zijn:

Veiligheid
Scholen aan Zee erkent en ondersteunt de leerling ‘te zijn wie hij is’, zich veilig te voelen binnen de eigen leeftijdsgroep, in de klas, op school en daarbuiten. Een veilige omgeving is de basis voor elke leerling en medewerker om tot goed onderwijs te komen. School, leerling én ouders werken hierin samen. Dit doen zij met respect voor elkaar en voor alles in de omgeving.
 
Plezier
Bij Scholen aan Zee is volop ruimte om met plezier nieuwe kennis en ervaringen op te doen. In een ontspannen sfeer mogen alle leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen en de eigen dromen nastreven. Op deze manier gaat iedereen met plezier naar school en creëren zij mooie herinneringen waar later met genoegen op terug kan worden gekeken.
 
Samenwerken
De leerlingen, medewerkers, ouders, andere scholen, bedrijven en instellingen in Den Helder en omgeving maken samen het verschil voor en met elkaar. Niet alleen om het binnen de muren van de school beter te maken, maar ook daarbuiten. Door aandacht te hebben voor elkaar en betrokkenheid te tonen bij ieders situatie vormen zij het gewenste, diverse én sterke netwerk. Hierdoor kan eenieder elkaar en de omgeving beter leren kennen en meer waarderen. Bovendien kan iedereen zo beter van elkaars kwaliteiten profiteren en ontdekken de leerlingen welke rol ze spelen in de maatschappij en waar hun toekomst ligt.
 
Ontwikkeling
Scholen aan Zee streeft ernaar het maximale uit leerlingen, medewerkers en de omgeving te halen. Voor iedereen is er ruimte om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door een heterogeen onderwijsaanbod met mogelijkheden voor individueel maatwerk stimuleert Scholen aan Zee leerlingen en medewerkers zich altijd te blijven ontwikkelen. In combinatie met de hoge verwachtingen die zij van elkaar hebben creëren zij samen een lerende organisatie. Iedereen staat open voor verandering, vernieuwing en groei.
 
Cookie instellingen