Ons verhaal


Waar staan we voor: de missie
 • We staan voor een organisatie waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt. 
 • Stichting Scholen aan Zee is een (ver)brede scholengemeenschap en stelt zich ten doel een volwaardig en breed aanbod van voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder te realiseren.
 • Wij zijn als algemeen bijzondere school breed toegankelijk en we respecteren ieders achtergrond of levensovertuiging.
 • We leiden leerlingen op tot zelfbewuste en verantwoordelijke (wereld)burgers.
 • De school vormt een professionele en lerende organisatie.
 • Bestuur, schoolleiding en medewerkers zijn zichtbaar in de school.
Waar gaan we voor: de visie
 • Meer samenhang en consistentie tussen ons onderwijsbeleid, ons personeelsbeleid, het leiderschap binnen Scholen aan Zee en onze kwaliteitszorg.
 • Zorg voor kwalitatief goed onderwijs, dat motiverend, uitdagend en betekenisvol is en op maat voor elke leerling.
 • Binnen een veilige en plezierige omgeving halen wij het beste uit onze leerlingen.
 • De samenwerking tussen leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en school staat centraal.
 • Heldere en transparante communicatie.
 • Er is samenhang tussen het onderwijsbeleid en de pedagogisch-didactische aanpak.
 • Interne doorstroom tussen de verschillende leerwegen.
 • Contextrijk onderwijs motiveert en daagt uit.
 • De samenwerking met andere partners en aansluiting op de ontwikkelingen en kansen binnen de lokale gemeenschap.
 • De samenleving als klaslokaal.
Onze kernwaarden
 • Verbondenheid: leerlingen, ouders en leerkrachten versterken elkaar.
 • Plezier: positief en veilig klimaat, elke leerling wordt gezien, gehoord en gewaardeerd.
 • Persoonlijke ontwikkeling: afgestemd aanbod voor elke leerling.
 • Ambitie: we hebben hoge verwachtingen en we sturen op motivatie en optimaal resultaat.
 • Samenwerken: leerlingen leren over actief burgerschap en hun eigen rol in de maatschappij, de samenleving als klaslokaal.
 • Gastgerichtheid: leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers ervaren een warm, gastvrij en welkom gevoel als men de school binnenkomt; we gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om.
Cookie instellingen