Voor ouders

Alle data van open avonden, proeflessen en kennismakingsbijeenkomsten kunt u terugvinden in onze agenda.
 
Schooladvies
De basisschool geeft ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen schooladvies. Met dit advies kan de leerling digitaal in de centrale aanmeldweek van 25 maart tot en met 31 maart 2024 worden aangemeld bij Scholen aan Zee. Het schooladvies van de basisschool is bij Scholen aan Zee leidend voor de plaatsing van de leerling.
 
In de eerste of tweede volle week van februari neemt de basisschool de doorstroomtoets af. Maakt de leerling de toets beter dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen en kan de basisschool ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Scholen aan Zee zal de leerling dan herplaatsen op basis van het aangepaste advies. Is het resultaat minder dan verwacht, dan past de basisschool het advies niet aan. De leerling krijgt dan in het voortgezet onderwijs de kans te laten zien dat hij het geadviseerde schooltype aankan.
 
Overdracht
De basisschool stelt voor de overdracht aan het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. In het onderwijskundig rapport worden de resultaten, de ontwikkeling, het gedrag en het verzuim van de leerling beschreven. Ook wordt duidelijk of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderwijskundig rapport wordt digitaal overgedragen aan Scholen aan Zee en er vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen basisschool en Scholen aan Zee.
 
Dakpanklassen
Binnen Scholen aan Zee zijn in de eerste twee leerjaren heterogene klassen. Deze klassen worden ook wel dakpanklassen genoemd. In het onderstaande overzicht is te zien welke dakpanklassen er zijn:
bb/kb, Locatie beroepsonderwijs / Junior College
kb/tl, Locatie beroepsonderwijs / Junior College
tl/havo, Locatie lyceum / Junior College
havo/vwo, Locatie lyceum / Junior College
vwo *, Locatie lyceum
 
* deze vwo-klassen zijn er alleen wanneer dit op basis van het aantal gegeven enkele adviezen wenselijk is.
 
Trajectklas havo/vwo
Scholen aan Zee heeft een trajectklas havo/vwo. Speciaal voor de leerlingen met een havo/vwo advies die extra ondersteuning nodig hebben. De Trajectklas is onderdeel voor het dekkend aanbod voor inclusief onderwijs in de kop van Noord Holland. Klik hier voor de aanmeldprocedure.
 
Advisering
Mocht er een enkel advies worden gegeven (bijvoorbeeld havo) dan kan er altijd een plaatsingsadvies door worden gegeven. Dit plaatsingsadvies biedt echter geen garanties, zo kan een leerling met een enkel havo-advies geplaatst worden in een tl/havo klas of een havo/vwo klas. Hierbij zal er worden gekeken naar de informatie die wij van de basisschool hebben gekregen maar bijvoorbeeld ook naar het aantal leerlingen in de verschillende brugklassen. Wanneer een dubbel advies wordt gegeven dan zal de leerling in de desbetreffende dakpanklas worden geplaatst. Een leerling met een tl/havo advies komt in de tl/havo klas.
 
Ondersteuning
Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een leerstoornis. Dit staat los van het schooladvies. Als Scholen aan Zee niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan zal in overleg met de ouders een school gezocht worden die dat wel kan. Zie onze schoolgids voor de ondersteuningsmogelijkheden.
 
Proeflessen
Vanaf eind januari t/m half maart 2024 verzorgen wij proeflessen op alle locaties. Nadere informatie leest u via onze Scholen aan Zee open dag app.
 
De proeflessen zijn op inschrijving en vinden plaats na schooltijd. Op deze manier geven wij de leerlingen uit groep 8 de kans een kijkje te nemen in het voortgezet onderwijs.
 
Informatiemarkten voor ouder(s)/verzorger(s)
In de maand maart 2024 zullen wij informatieavonden organiseren waarbij wij u voorzien van inhoudelijke informatie over het onderwijs op Scholen aan Zee.
 
De presentaties van eerdere bijeenkomsten kunt u terugvinden onder 'Belangrijke documenten'.
 
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of met de povo-relatiebeheerders van Scholen aan Zee via basisonderwijs@scholenaanzee.nl.
 

Cookie instellingen