Voor ouders

Alle data van open avonden, proeflessen en kennismakingsbijeenkomsten kunt u terugvinden in onze agenda.

Schooladvies
De basisschool geeft ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen schooladvies. Met dit advies kan de leerling digitaal en ten minste vóór 22 maart worden aangemeld/ingeschreven bij Scholen aan Zee. Het schooladvies van de basisschool is bij Scholen aan Zee leidend voor de plaatsing van de leerling. 

Tussen 18 april en 12 mei neemt de basisschool de verplichte eindtoets af. Maakt de leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen en kan de basisschool ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Scholen aan Zee zal de leerling dan herplaatsen op basis van het aangepaste advies. Is het resultaat minder dan verwacht, dan past de basisschool het advies niet aan. De leerling krijgt dan in het voortgezet onderwijs de kans te laten zien dat hij het geadviseerde schooltype aankan.

Overdracht
De basisschool stelt voor de overdracht aan het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. In het onderwijskundig rapport worden de resultaten, de ontwikkeling, het gedrag en het verzuim van de leerling beschreven. Ook wordt duidelijk of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderwijskundig rapport wordt digitaal overgedragen aan Scholen aan Zee en er vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen basisschool en Scholen aan Zee.  

Brugklassen 2023-2024
Aankomend schooljaar zijn er binnen Scholen aan Zee meer heterogene brugklassen, deze klassen worden ook wel dakpanklassen genoemd. In het onderstaande overzicht is te zien welke brugklassen er volgend jaar zijn.
 
Brugklassen volgend schooljaar Schoolafdelingen
Basis * Afdeling beroepsonderwijs / Junior College
Basis / kader Afdeling beroepsonderwijs / Junior College
Kader / TL Afdeling beroepsonderwijs / Junior College
TL/ havo Afdeling lyceum / Junior College
Havo / vwo Afdeling lyceum / Junior College
Vwo *  Afdeling lyceum / Junior College
 
* Deze brugklassen zijn er alleen wanneer dit op basis van het aantal gegeven enkele adviezen voor de desbetreffende niveaus wenselijk is.

Trajectklas havo/vwo
Scholen aan Zee start aankomend jaar met de Trajectklas havo/vwo. Deze Trajectklas is onderdeel voor het dekkend aanbod voor inclusief onderwijs in de kop van Noord Holland. Klik hier voor de aanmeldprocedure.

Tweede leerjaar
Op dit moment wordt er in het tweede leerjaar ook gewerkt met de dakpanklassen basis/kader. Dit blijft het aankomende schooljaar ook het geval. Voor de overige afdelingen gaan we onderzoeken of dakpanklassen in het tweede leerjaar ook wenselijk zijn en wanneer we dit eventueel in zouden willen voeren.

Advisering
Mocht er een enkel advies worden gegeven (bijvoorbeeld havo) dan kan er altijd een plaatsingsadvies door worden gegeven. Dit plaatsingsadvies biedt echter geen garanties, zo kan een leerling met een enkel havo-advies geplaatst worden in een mavo(tl)/havo klas of een havo/vwo klas. Hierbij zal er worden gekeken naar de informatie die wij van de basisschool hebben gekregen maar bijvoorbeeld ook naar het aantal leerlingen in de verschillende brugklassen. Wanneer een dubbel advies wordt gegeven dan zal de leerling in de desbetreffende dakpanklas worden geplaatst. Een leerling met een mavo(tl)/havo advies komt in de mavo(tl)/havo klas.

Ondersteuning
Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een leerstoornis. Dit staat los van het schooladvies. Als Scholen aan Zee niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan zal in overleg met de ouders een school gezocht worden die dat wel kan. Zie onze schoolgids voor de ondersteuningsmogelijkheden.

Proeflessen
Vanaf eind januari t/m half maart 2023 verzorgen wij proeflessen op alle afdelingen in de stad, beroepsonderwijs (basis/kader)en het lyceum (mavo, mavo-havo, havo, vwo). Nadere informatie leest u in onze nieuwsbrieven, deze zult u ontvangen via de basisschool van uw kind.

De proeflessen zijn op inschrijving en vinden plaats na schooltijd. Op deze manier geven wij de leerlingen uit groep 8 de kans een kijkje te nemen in het voortgezet onderwijs.

Informatiemarkten voor ouder(s)/verzorger(s)
In de maand oktober hebben wij informatiemarkten georganiseerd waarbij wij u inhoudelijke informatie over het onderwijs op Scholen aan Zee hebben gegeven. 

De presentaties kunt u terugvinden onder 'Belangrijke documenten'.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of met de povo-relatiebeheerders van Scholen aan Zee via basisonderwijs@scholenaanzee.nl.