Datalek Iddink

Bericht aan ouders/verzorgers:

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hierover heeft Iddink ons vandaag geïnformeerd. Iddink is voor onze school de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen. Iddink heeft hierover een persbericht verstuurd.  
  
In de database van Iddink is informatie opgenomen voor de bestelling en levering van lesmateriaal. Het gaat om naam, geboortedatum, adres, woonplaats en mogelijk contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer. Voor de ouders en leerlingen van Scholen aan Zee worden de boeken gedistribueerd door Iddink Learning Materials. De adresgegevens van alle leerlingen zijn bekend bij Iddink omdat de uitgeverijen (Noordhoff, Malmberg etc) hun boeken versturen naar het distributiecentrum van Iddink en vervolgens het boekenpakket samenstellen en direct naar de huisadressen van de leerlingen sturen. 
 
Scholen aan Zee int de ouderbijdrage niet via Iddink, zodoende zullen de hackers geen bankgegevens van ouders hebben. Het is echter wel mogelijk dat enkele ouders rechtstreeks via Iddink bestellingen hebben gedaan en hierdoor bankgegevens bij Iddink bekend zijn. Er wordt uitgezocht over welke informatie de hackers beschikken. Wij gaan er op dit moment vanuit dat hackers de beschikking hebben gekregen over alle informatie.  
 
De informatie had natuurlijk niet in verkeerde handen mogen komen. Iddink werkt hard aan het oplossen van het probleem en om te achterhalen welke informatie is verkregen. We houden u op de hoogte zodra we nieuwe informatie van Iddink ontvangen. We zullen erop aandringen dat de gegevens van onze leerlingen en ouders veilig moeten blijven.  
 
Omdat er mogelijk misbruik kan worden gemaakt van de verkregen informatie, willen we u waarschuwen om alert te zijn op bijvoorbeeld phishing mails of andere manieren van misbruik waarmee hackers proberen informatie of geld van u te krijgen. Controleer of de e-mail betrouwbaar is en klik niet zomaar op een link in een e-mail die u niet vertrouwt.  
  
Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, maken we melding van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt over het datalek zelf, en over de melding contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Chris van der Gragt (via datalek@scholenaanzee.nl).  
 
Mocht u vragen of zorgen hebben, dan kunt u contact opnemen via secretariaat@scholenaanzee.nl.
Cookie instellingen