Oudertevredenheidsonderzoek schooljaar 2022/2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze maand heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Wij willen u er graag aan herinneren de enquête af te nemen via de persoonlijke uitnodiging die u heeft ontvangen.

Wij vinden het belangrijk te weten hoe u denkt over het onderwijs op onze schoolafdelingen. De resultaten worden uitgebreid besproken in het team, de medezeggenschapsraad en het bestuur. Zodoende heeft u dus direct invloed op de ontwikkelingen binnen de school en de kwaliteit van het onderwijs. Gezamenlijk zorgen we voor een nog betere leeromgeving.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling.
secretariaat-beroepsonderwijs@scholenaanzee.nl

secretariaat-lyceum@scholenaanzee.nl

secretariaat-juniorcollege@scholenaanzee.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding
Scholen aan Zee
 
Cookie instellingen