Loopbaanoriëntatie

Om de juiste keuzes te kunnen maken voor bijvoorbeeld profiel- of studierichting is het voor de leerlingen belangrijk dat ze veel ervaring opdoen. Loopbaanbegeleiding (LOB) helpt ze daarbij. Om die ervaringen op te doen organiseren wij loopbaanactiviteiten. Denk daarbij en excursies naar bedrijven, ontvangen van gastsprekers en het doen van stages. Door op deze activiteiten te reflecteren worden de leerlingen zich bewust van hoe zij deze hebben ervaren en ontwikkelen zij uiteindelijk loopbaancompetenties, zoals:
  • Kunnen bedenken welke capaciteiten van belang zijn voor de loopbaan.
  • Nadenken over motieven die belangrijk zijn voor de eigen loopbaan.
  • Werk en mobiliteit kunnen onderzoeken.
  • Het leer- en werkproces loopbaangericht kunnen plannen en beïnvloeden.
  • Netwerken.
De opgedane competenties zullen uiteindelijk helpen bij het maken van de juiste profiel-/studiekeuze.

​LOB heeft daarom inmiddels een structurele plek in het leerplan gekregen.

Binnen Scholen aan Zee zijn er loopbaanbegeleiders (LOB-ers) aangesteld die de leerlingen ondersteunen en de docenten begeleiden bij het samenstellen van het vakkenpakket en de studie- en beroepskeuze. 

Voor meer informatie over studiekeuzes verwijzen we graag naar de volgende websites:
kiesmbo.nl (mbo)
studiekeuze123.nl (hbo en wo)
Cookie instellingen