Bevorderingsnormen

Om te bepalen of leerlingen bevorderd kunnen worden naar het volgende leerjaar zijn er per schoollocatie/-niveau bevorderingsnormen opgesteld. We kijken hierbij niet alleen naar de cijfers, maar ook de werkhouding en de kans van slagen van de leerling in het volgende leerjaar.

Mavo, havo en vwo
​Bevorderingsnormen 2022-2023

Bb, kb, lwt
​Bevorderingsnormen 2022-2023
Cookie instellingen