Samenwerking Scholen aan Zee en Vonk moet leiden tot versterking beroepsonderwijs: “Unieke kans”

Den Helder – Hans van Beekum en Helma van der Hoorn van Scholen aan Zee en Vonk hebben maandag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee moet de overstap van de middelbare school naar het middelbaar onderwijs vloeiender verlopen. Van Beekum: “Kinderen uit deze stad in volle breedte voorzien.”

Voor de stromingen Techniek en Zorg en Welzijn wordt niet alleen één lopende leerlijn gecreëerd, ook wordt de onderwijsduur aangepast. Kinderen die de basis- en kadergerichte beroepsgerichte leerwegen bewandelen volgen een verkorte route voor het behalen van hun startkwalificatie. De bovenbouw van het vmbo bestaat nu uit een traject van twee jaar en mbo-niveau 2 ook. Van die vier jaar kan één jaar worden afgehaald. Hier is voor gekozen omdat leerlingen dan hopelijk eerder geneigd zijn door te stromen naar eventueel mbo-niveau 3 en 4.

“We willen het beroepsonderwijs in Den Helder graag een mooie, stevige plek geven”, begon Hans van Beekum, voorzitter College van Bestuur van Scholen aan Zee, zijn toespraak. “Onze praktijkafdelingen zitten nu al mooi vol. We zien een unieke kans om datgene wat langere tijd geleden al in werking is gezet nu door te zetten. Wij staan er als bestuur achter dat deze kinderen bij Vonk goed terecht komen en dat zij na het afronden van mbo 2 eventueel versneld door kunnen naar niveau 3 en 4.”

Belangrijk voor leerlingen, beroepenveld en regio
Helma van der Hoorn, voorzitter van College van Bestuur bij Vonk: “Het is best lastig om twee systemische werelden aan elkaar te koppelen die eigenlijk niet aan elkaar te plakken zijn. Maar op de inhoud gaan we het gewoon doen.” De voorzitter verwacht dat er tijdens de samenwerking wel allerlei hobbels tegen worden gekomen, maar daar laten zij zich niet door weerhouden. “Deze samenwerking is belangrijk voor de leerlingen, maar ook voor het beroepenveld en de regio. Hiermee willen we ook de grote personeelstekorten in de zorg en de techniek aanpakken.”

Bron: https://www.regionoordkop.nl/08/05/2023/samenwerking-scholen-aan-zee-en-vonk-moet-leiden-tot---versterking-beroepsonderwijs-unieke-kans/ 
Cookie instellingen