Toetsen en examens - bb, kb en lwt

De leerlingen uit de voorexamenklassen en de examenklassen hebben te maken met het examen. Het examen bestaat uit een landelijk deel (centraal examen) en een deel dat door de school wordt georganiseerd (schoolexamen). In het laatste leerjaar vindt het centraal examen plaats. Alle informatie over het examen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) dat per afdeling wordt opgesteld. Het PTA wordt uitgereikt aan de leerlingen en met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen tijdens een informatieavond besproken. Het PTA valt onder het examenreglement dat Scholen aan Zee breed van kracht is.

PTA-reglement 2022-2023
-

PT BBKB 1
-
PT BBKB 1J
-

PT BBKB 2
-
PT BBKB 2J
-
PTA BB3
-
PTA KB3
-
PTA LWT3
-
PTA BB4
-
PTA KB4
-
PTA LWT4

Cookie instellingen