Het GLOBE programma

Sinds vorige week zijn wij lid geworden van het GLOBE programma. Binnen het GLOBE programma werken 37.000 scholen in 127 landen samen met wetenschappers aan meer kennis over de aarde. Dit doen we door metingen te doen in de schoolomgeving aan bodem, water en atmosfeer en deze dan te delen. Door te doen raken de leerlingen betrokken bij de uitdagingen en kansen die bestaan rondom milieu en duurzaamheid.

Tijdens een GLOBE onderzoekproject wordt data verzameld door de leerlingen voor grote organisaties om te zorgen dat zij meer gegevens hebben om uitspraken te doen of om beleid op aan te passen. Terwijl leerlingen dit doen komen ze ook meer te weten over de achtergrond van het onderwerp. De onderwerpen zijn vakoverstijgend. De vakken aardrijkskunde, maatschappijleer, biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek komen allemaal aan bod.

Dit schooljaar gaan we starten met een mavo 3 onderzoekproject over microplastics. Wellicht dat we de ruimte vinden om met havo 3 en vwo 3 dit schooljaar ook al iets te doen.
Cookie instellingen