Toetsen en examens - mavo/tl, havo en vwo

De leerlingen uit de voorexamenklassen en de examenklassen hebben te maken met het examen. Het examen bestaat uit een landelijk deel (centraal examen) en een deel dat door de school wordt georganiseerd (schoolexamen). In het laatste leerjaar vindt het centraal examen plaats. Alle informatie over het examen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) dat per afdeling wordt opgesteld. Het PTA wordt uitgereikt aan de leerlingen en met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen tijdens een informatieavond besproken. Het PTA valt onder het examenreglement dat Scholen aan Zee breed van kracht is.

Exameninformatie

Voorlichting examens 2022-2023 havo
-
Voorlichting examens 2022-2023 vwo
-
Examenbrochure examenleerlingen mavo 2022-2023
-
Examenbrochure examenleerlingen havo/vwo 2022-2023


PT(A)'s

PTA-reglement mavo 2022-2023
-
PT MAVO-HAVO 1
-
PT MAVO-HAVO 1J
-
PT MAVO 1
-
PT MAVO 1J
-
PT MAVO 2
-
PT MAVO 2J
-
PTA MAVO 3
-
PTA MAVO 4
-
PTA-reglement havo en vwo 2022-2023
-
PT HAVO 1
-
PT HAVO 1J
-
PT HAVO 2
-
PT HAVO 2J
-
PT HAVO 3
-
PT HAVO 3J
-
PTA HAVO 4
-
PTA HAVO 5
-
PT ATH 1
-
PT ATH 1J
-
PT ATH 2
-
PT ATH 2J
-
PT GYM 2
-
PT ATH 3
-
PT ATH 3J
-
PT GYM 3
-
PTA VWO 4
-
PTA VWO 5
-
PTA VWO 6
Cookie instellingen