Toetsen en examens - mavo/tl, havo en vwo

De leerlingen uit de voorexamenklassen en de examenklassen hebben te maken met het examen. Het examen bestaat uit een landelijk deel (centraal examen) en een deel dat door de school wordt georganiseerd (schoolexamen). In het laatste leerjaar vindt het centraal examen plaats. Alle informatie over het examen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) dat per afdeling wordt opgesteld. Het PTA wordt uitgereikt aan de leerlingen en met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen tijdens een informatieavond besproken. Het PTA valt onder het examenreglement dat Scholen aan Zee breed van kracht is.

Presentatie examens havo en vwo 2024

PTA-reglement mavo/tl, havo en vwo

Examenbrochure havo en vwo 2024

Examenbrochure mavo 2024


PTA mavo/tl 3

PTA mavo/tl 4

PTA havo 4

PTA havo 4 voor economie

PTA havo 5

PTA vwo 4

PTA vwo 5

PTA vwo 6
Cookie instellingen