Inschrijven

Als ouder/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind, bent u degene die de aanmelding/inschrijving bij de school/opleiding verzorgt. Natuurlijk speelt de keuze van het kind een rol, maar het advies van de basisschool is leidend. Naast het inschrijfformulier hebben wij ook gegevens nodig van de basisschool, het zogenaamd overdrachtsdossier. Zodra de leerling is aangemeld, regelen wij dit in overleg met de basisschool.

Als de leerling in verband met een handicap, stoornis of een andere hulpvraag extra ondersteuning nodig heeft, dan is het van belang dat wij dit weten. Wij kunnen dan in overleg met de leerling en u zoeken naar passende mogelijkheden, zodat de leerling het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Informatie hierover kunt u terug vinden in onze schoolgids.

Inschrijven voor het schooljaar 2023 - 2024 is mogelijk vanaf 1 maart 2023.

Doe hier de inschrijving.

Cookie instellingen