Excursie Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Op donderdag 6 april vertrokken de gymnasiumleerlingen uit de tweede en derde klas van de locaties lyceum en het Junior College met de trein richting Leiden. Daar bezochten ze het Rijksmuseum van Oudheden. Niet alleen hebben ze het museum verkend, ze namen ook deel aan een zogenaamde ‘schervenworkshop’.

In groepjes gingen ze als archeologen te werk en onderzochten ze echt Romeins aardewerk. Daarna werd een bezoek gebracht aan de Leidse hortus botanicus en kregen leerlingen uiteraard ook wat vrije tijd om de stad te bezoeken. Ondanks het druilerige weer kijken we terug op een mooie, leerzame dag.Cookie instellingen