Locatie Schakel

De locatie Schakel is gespecialiseerd in het Nederlands als tweede taal (Nt2). Hier worden anderstalige leerlingen door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding. Op de school worden leerlingen ingeschreven die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

De locatie heeft als doel anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar onderwijs te bieden dat hen kennis en vaardigheden biedt om als individu een eigen plek te verwerven in de wereld. In alle groepen staat Nederlands/Nt2 centraal. Dit betekent dat er minimaal 11 uur Nederlands/Nt2 wordt gegeven. Verder worden er vakken zoals rekenen, koken, sport, burgerschap, kunst en cultuur gegeven. Daarbij wordt er in alle groepen gewerkt vanuit thema’s die van belang zijn voor het integreren in de Nederlandse maatschappij en voor het toekomstperspectief van onze leerlingen. De school heeft een regionaal karakter.

Klik hier voor de contactgegevens.
Cookie instellingen